Akupunktur mod stress, kan det hjælpe!

Akupunktur mod stress

Akupunktur mod stress kan bidrage til at genoprette en bedre balance i kroppen.

Derfor kan der i mange tilfælde være hjælp at hente med akupunktur.

Akupunktur har en beroligende virkning på kroppen, og får dig til at føle dig fri og afspændt.

Flere undersøgelser i ind- og udland viser, at Akupunktur mod stress, kan nedsætte kroppens stressniveau.

Desuden beretter mange brugere om væsentlige forbedringer i deres samlede livskvalitet og velbefindende.

En af symptomerne på stress er ofte hovedpine.

Dette som følge af det høje blodtryk, andre indikationer kan føres tilbage til muskelspændinger i nakke og skuldre.

Når du har stress symptomer, sker det tit man ikke slapper af, men spænder musklerne som et slags kropspanser, og smerte opleves stærkere, når man er stresset.

Stress er et begreb og ikke en diagnose.

Stress kan medføre f.eks. anspændthed, irritabilitet, uvished, angst eller ophidselse.          

Stress i omgivelserne kan defineres, som f.eks. høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.

Stress opstå når kravene fra omgivelserne overstiger egne ressourcer.                     

Akupunktur hjælper mod stress

Akupunktur mod stress har en beroligende virkning på kroppen, og får dig til at føle dig fri og afspændt.

 Akupunktur kan bidrage til at genoprette en bedre balance i kroppen.

Flere undersøgelser i ind- og udland viser, at akupunktur kan nedsætte kroppens stressniveau. Desuden beretter mange brugere om væsentlige forbedringer i deres samlede livskvalitet og velbefindende.

Et liv med stress

Akupunktur mod stress

Er din dag fyldt med stress, risikerer du at udsætte dig selv for stressrelaterede sygdomme. Årsagen til, at man får stress, er ofte, at man igennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til én – enten af én selv eller af omverdenen.

Stress kan både give fysiske og psykiske symptomer, såsom smerter, hjertebanken, maveproblemer, søvnløshed, rastløshed, ”udbrændthed”, manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og i værste fald depression. Stress kan også give forhøjet blodtryk og dermed alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme. 

Akupunktur kan hjælpe mod symptomer forbundet med stress, og behandlingen vil således både have en effekt på din stresstilstand og ikke mindst de fysiske og psykiske bivirkninger, som ofte følger med stress.

Kontakt Vestfyns Akupunktur hvis du vil reducere eller fjerne dine stress symptomer!

Stress i tal

Ca. 430.000 danskere – svarende til 10-12 % – har symptomer på stress hver dag.

Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.

Mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress.

Hvert år dør 1.400 danskere som følge af arbejdsrelateret stress.

Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.

Stress fører årligt til 30.000 hospitalsindlæggelser.

Stress er hvert år årsag til en halv million henvendelser i almen praksis i Danmark.

Kilde: www.stressforeningen.dk