Hvad kan akupunktur gøre for hovedpine og migræne ?

Står det til Sundhedsstyrelsen skal danske læger fremover overveje at anbefale en række ikke-medicinske, alternative behandlinger til patienter med hyppig eller kronisk hovedpine, hvis den traditionelle behandling med medicin ikke har en gavnlig effekt for patienten.

»Det foreliggende bevis tyder på, at et behandlingsforløb med akupunktur bestående af mindst seks behandlingssessioner kan have værdifuld effekt for personer med hyppig spændingshovedpine.

Ovenstående er et uddrag af Dagens medicin, du kan læse hele artiklen.

Lider du af Hovedpine og migræne så ring eller send en mail, så vi sammen lægger en behandlingsplan.

Akupunktur virker mod hovedpine og migræne .

Hovedpine og Migræne

Dette medfører at patienterne både bruger mindre medicin, går mindre til lægen og har færre sygedage.

Er din hovedpine stress relateret, så få mere information.

Dette viser en engelsk undersøgelse omfattende 401 patienter med kronisk hovedpine.

Halvdelen fik suppleret deres normale behandling med gennemsnitligt 12 akupunkturbehandlinger inden for de første tre måneder af undersøgelsens forløb.

Efter et år viste det sig, at de patienter, der havde fået akupunktur, brugte 15 pct. mindre medicin, havde 25 pct. færre besøg hos den praktiserende læge og 15 pct. færre sygedage end patienterne i kontrolgruppen.

»Undersøgelsen viser, at akupunktur er en god supplerende behandling hos smerte- og hovedpinepatienter, og at der er god samfundsøkonomi i at behandle disse patienter med akupunktur.

Dette nedbringer deres sygefravær,« siger formanden for selskabet, Ruth Kirkeby, der er praktiserende speciallæge i neurologi.

Undersøgelsemed 401 patienter

Hovedpine og Migræne

Undersøgelsen omfatter 401 patienter med kronisk hovedpine, fortrinsvis migræne. Heraf gennemførte de 301. De var 18-65 år gamle og havde mindst to hovedpineanfald om måneden.

Patienterne blev fordelt i to grupper. Patienterne i den ene gruppe fik ?standardbehandling? hos den praktiserende læge, de andre fik suppleret med op til 12 gange akupunktur på tre måneder.

Patienterne og deres medicinforbrug blev undersøgt ved undersøgelsens start samt efter 3 og 12 måneder.

Samtidig skulle de selv i tre gange fire uger udfylde en dagbog over hovedpine og medicinforbrug.

Kilde: Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial, BMJ 27. marts 2004

Sygefravær koster penge

Hovedpine og migræne er en hovedårsag til sygefravær på det danske arbejdsmarked. Ifølge en dansk befolkningsundersøgelse fra 1992, foretaget af bl.a. overlæge Rigmor Højland Jensen, Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, er hovedpinesygdomme ansvarlige for 20 pct. af det samlede sygefravær herhjemme.